Vanaf 01 november kunt u weer uw zorgverzekeringspolis afsluiten voor 2015. Polissen vergelijken blijft voor de consument (en ook voor ons trouwens) een lastig verhaal. Wij hebben inmiddels met alle grote verzekeraars een overeenkomst voor 2015 afgesloten. Alleen Zorg en Zekerheid en Azivo zijn door ons niet gecontracteerd.
Ook wij zijn natuurlijk weer erg benieuwd waarin de diverse verzekeraars proberen zich van elkaar te onderscheiden. De hoogte van het verplichte eigen risico is inmiddels bekend, voor 2015 wordt dit voor iedere verzekerde van 18 jaar en ouder € 375,00. Ook de regeling van zelfbetaling van de eerste 20 behandelingen voor de nieuwe chronische patiënten lijkt intact te blijven.
Vorig jaar is wel heel duidelijk geworden dat het verschil in de polissen vaak in de kleine lettertjes zit. Beperkingen in polissen met betrekking tot bv. vergoeding voor manuele therapie of toch onverwachte bijbetalingen vindt u vaak niet in de basistekst maar in de aanvullende voorwaarden. Fysiotherapie lijkt bij uitstek een marketing-item van de verzekeraars (komt vaak in reclame filmpjes voor) maar wordt de laatste jaren toch aardig uitgehold qua dekking.
Algemeen werd verwacht dat de basispremie (de premie voor de basisverzekering, ook wel hoofdverzekering genoemd) zal stijgen doordat AWBZ zorg hier naartoe verhuist. DSW, die vaak als trendsetter wordt gezien, heeft echter net dinsdag 23 september als eerste verzekeraar haar basis premie bekend gemaakt en die stijgt nauwelijks (wordt 95 euro per maand).
Een veel voorkomende vraag van klanten met een royale aanvullende verzekering (de aanvullende verzekering valt NIET onder het eigen risico) is dan ook of hun chronische behandelingen vanuit die verzekering gedeclareerd kunnen worden i.p.v. uit de basis verzekering (daar vallen ze wel onder het eigen risico). Het antwoord van de wetgever en de verzekeraar is eenduidig, dat kan niet. Inmiddels weten ook de klantenservice medewerkers dit en wordt de foutieve informatie hierover, zoals begin 2014 veelvuldig werd verstrekt, niet meer gegeven.
Ons advies in deze is in het algemeen dat u mogelijke kosten, die u niet onverwacht kunt of wilt dragen, overweegt te verzekeren. Vergelijk goed de polissen op voor u belangrijke onderwerpen en lees nu toch ook maar een keer de kleine letters. Bedenk u goed dat budget polissen vaak meer beperkingen en minder keuzevrijheid kennen.

Quote NOS.nl:
# “Gezondheidseconoom Wim Groot zegt dat mensen bij het afsluiten van hun verzekering extra goed moeten opletten bij welke artsen en ziekenhuizen ze volgens hun polis terecht kunnen. Vanaf 2015 krijgen verzekeraars de mogelijkheid om niet gecontracteerde zorg helemaal niet te vergoeden.
Daarom komt een aantal verzekeraars voor komend jaar met speciale, goedkopere “budgetpolissen” waarbij de artsenkeuze zeer beperkt is. Vanaf 15 november staan op de sites van verzekeraars met wie ze een contract hebben afgesloten” einde #.

Een vergelijkingssite als: qlick kan wat duidelijkheid geven over de vergoeding voor fysiotherapie en de kosten van de aanvullende verzekering.