Een dwarslaesie is een onderbreking van het ruggenmerg en daarbij de zenuwbanen die lopen in het ruggenmerg, waardoor uitval van de zenuwen ontstaat die onder dat niveau (van het hoofd af gerekend) van het ruggenmerg ontspringen.
Hierdoor ontstaat een verlamming van benen, bij hogere letsels ook van de armen of zelfs van de ademhalingsspieren. Afhankelijk van op welke hoogte in het ruggenmerg het letsel zich voordoet, vallen er bepaalde lichaamsfuncties weg. Incontinentie kan ontstaan en het gevoel in ledematen gaat vaak (deels) verloren.

Compleet en incompleet

• Bij een complete dwarslaesie zijn de zenuwen geheel door en is er geen functioneren en gevoel meer vanaf dat punt. Dit is nooit meer te genezen.
• Bij een incomplete dwarslaesie zijn de zenuwen niet allemaal geheel door of zijn de zenuwen licht beschadigd. Bij een incomplete dwarslaesie is herstel mogelijk. Echter meestal maar gedeeltelijk.

dwarslaesie-900x163

Binnen onze praktijk is inmiddels sinds meer dan 8 jaar expertise opgedaan in het fysiotherapeutisch begeleiden van mensen met veelal een incomplete dwarslaesie. De meeste revalidanten worden op onze locatie Body Business begeleid. De mogelijkheden daar zijn ook voor klanten zeer toereikend. Goed toegankelijk voor rolstoelers, er zijn meerdere hoog-laag behandeltafels, er is ruim voldoende fitnessapparatuur aanwezig waarmee zelfstandig kan worden geoefend, er is een rolstoeltoilet en dus zeer ervaren fysio’s. Er bestaan contacten met ons regionaal revalidatiecentrum Blixembosch. Als de revalidant het op prijs stelt, kan er in een groep met lotgenoten geoefend worden.
Hoort zegt het voort, voor dwarslaesie patiënten die uit gerevalideerd zijn bij Blixembosch en weer thuis kunnen gaan wonen, is het heel moeilijk om een geschikte locatie te vinden, waar ze hun revalidatie kunnen voortzetten

zaalBB1-900x416

Op deze pagina leest u het verhaal van een van onze klanten die door een kankeruitzaaing in een ruggewervel een gedeeltelijke dwarslaesie overhield.