Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. In ons streven om de kwaliteit van zorg voor onze klanten op hoog niveau te houden en waar mogelijk nog verder te verbeteren is zeker uw ervaring als klant hierin van essentieel belang!

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) verstuurt dagelijks vragenlijsten naar klanten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Zij zien alleen de totale uitkomst van de gegevens. Die gegevens worden gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen.

FPM

Wij hebben ons contractueel verplicht om alle Achmea en VGZ verzekerden om hun toestemming te vragen. Beide verzekeraars gebruiken de totaal uitkomsten mede om de kwaliteit – in ons geval van onze praktijk dus – te beoordelen.
Bent u recent behandeld in een van onze praktijken en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit? Geef dan toestemming om uw e-mailadres te verstrekken aan het meetbureau. Na aanmelden kunt u uitgenodigd worden en ontvangt u een e-mail of brief met inloggegevens, zodat u de vragenlijst kunt invullen.