Of het wetsontwerp wat nu gesneuveld is in de eerste kamer uiteindelijk na “oplap” werk of na een machtsvertoon toch wordt aangenomen of niet, de vrije keuze voor fysiotherapie blijft gehandhaafd. 
In het wetsvoorstel konden patiënten kunnen zelf hun fysiotherapeut, huisarts, tandarts, verloskundige of wijkverpleegkundige blijven kiezen. Het KNGF heeft zich heel sterk gemaakt voor deze vrije keuze voor de fysiotherapeut. Met als resultaat dat deze keuze nu is gewaarborgd.
Wel zou gelden voor medisch specialisten, psychologen of andere behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg dat de zorgverzekeraar vanaf 2016 de mogelijkheid krijgt in een nieuwe polis te bepalen naar welke zorgverlener iemand doorverwezen wordt.
Sommige verzekeraars hebben in 2015 al aan een bepaalde aanvullende polis extra voorwaarden gesteld. De plus module van Zilveren kruis garandeert onbeperkte fysiotherapievergoeding uitsluitend bij een zogenaamde “plus praktijk”. Deze praktijken maken aanvullende afspraken (over bv dossiervorming en behandelgemiddelden) met een zorgverzekeraar die wij in het kader van onze visie op kwaliteit en klantgerichtheid niet wenselijk vinden. Verzekerden met een dergelijke extra polis kunnen voor de behandelingen, vallende buiten reguliere aanvullende verzekering, dus niet bij ons terecht op kosten van de zorgverzekeraar.
Sinds 2014 worden gespecialiseerde fysiotherapeutische behandelingen voor Parkinson en voor Claudicatio Intermittens (etalage benen) door een aantal verzekeraars (o.z CZ en vanaf 2015 Achmea) uitsluitend bij een daarvoor gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk vergoedt. Fysio Rakthof is zo een praktijk. Als overgangsregeling kunnen reeds in behandeling zijnde klanten die bij een niet gespecialiseerde praktijk reeds in behandeling zijn op het voor hen vertrouwde adres worden door behandeld als zij niet voor de specialistische zorg kiezen.