Golf is een sport die de laatste jaren steeds meer beoefend wordt. Hierdoor is er ook steeds meer aandacht voor gekomen en onderzoek naar gedaan. Tot laat in de 80-er jaren ging men er vanuit dat er drie dingen belangrijk waren om goed te kunnen golfen: een juiste techniek (en goede instructie), een goede mentale instelling en goed materiaal. De “perfecte” golfswing werd beschreven en de golfer diende zich hieraan aan te passen.

golf-154x300Sinds die tijd is er veel veranderd. golf Zeker met de komst van Tiger Woods is er een verschuiving van de aandacht gekomen. Het fysieke aspect kwam steeds meer op de voorgrond te staan. De huidige top golfers, uitzonderingen daargelaten, zijn steeds meer atleten geworden. Deze vernieuwde inzichten hebben er onder andere toe geleid dat de pro steeds meer kijkt naar de swing die het beste past bij de golfer uitgaande van de biomechanica van die individuele golfer. Met de aanwezigheid van twee enthousiaste golfers in ons team, Marike Peters en Peter Vluggen, was de link dan ook snel gelegd om hier ook in het verlengde van ons vak iets mee te gaan doen.

Wat doet een Golf-Fysiotherapeut?
De Golf-Fysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich door middel van verschillende bijscholingen heeft gespecialiseerd op het gebied van de golfsport. Als expert op het gebied van biomechanica zullen wij het liefst in samenspraak met de pro (golfleraar), op zoek gaan naar de mogelijk aanwezige biomechanische beperkingen en de oorzaak daarvan. Deze oorzaak kan onder andere liggen in de belastbaarheid van de golfer, de uitvoering van de techniek en het materiaal waarmee gespeeld wordt. Meestal gaat het om een combinatie van deze factoren.
Het doel is het evenwicht is tussen de belasting van de swing en de belastbaarheid van de golfer te optimaliseren zodat het mogelijk is/wordt om (voor zover mogelijk) klachtenvrij van het golfspel te blijven genieten.

golf-swing-1-900x257

Wat kan de Golf-Fysiotherapeut voor u betekenen?
– U speelt al golf en heeft klachten tijdens of na het golfen. Door een analyse van uw swing, de mogelijke biomechanische beperkingen en het materiaal wordt gezocht naar de oorzaak van de klachten en wordt de behandeling gestart.
– U heeft gespeeld maar bent door lichamelijke klachten (al dan niet door het golfen veroorzaakt) gestopt met spelen. Naast de bovenstaande acties kunnen wij u wellicht helpen uw spel weer op te pakken door het geven van tips en trucs. Vaak is er meer mogelijk dan u in eerste instantie verwacht
– U denkt erover om te gaan golfen, maar twijfelt of dit met uw medische voorgeschiedenis of reeds aanwezige bewegingsbeperkingen wel mogelijk is. Wij kunnen voordat u gaat beginnen bekijken waar uw beperkingen door veroorzaakt worden en uw beweging optimaliseren. Hierdoor weet u waar u rekening mee dient te houden en kan eventueel de pro hier vanaf het begin aandacht aan schenken tijdens het aanleren van het spel
– U denkt erover om te gaan golfen en bent klachtenvrij. Door middel van een screening kunnen mogelijke probleemgebieden opgespoord en aangepakt worden zodat u een goede basis heeft voor de start.