Sinds dit jaar bieden bijna alle verzekeraars naast de restitutie- en natura verzekering ook een budget verzekering aan. Zoals de aanhef al meldt, een budget verzekering (vaak internet verzekering)  biedt een hoofd (basis) verzekering tegen een zeer aantrekkelijke prijs. De crux zit in de voorwaarde. Net als bij de natura verzekering vergoedt de verzekeraar de kosten (volledig) rechtstreeks aan de zorgverlener indien met deze een contract is afgesloten. Bij een natura verzekering vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten aan de klant als deze besluit om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan. Dit percentage is (meestal) lager bij een budget-verzekering

De politieke commotie van een paar maanden geleden over de vrije artsenkeuze draait precies om dit punt. Nu zijn de verzekeraars nog steeds wettelijk verplicht om een deel van de kosten te vergoeden, ook al bezoekt de klant een zorgverlener die niet gecontracteerd is door de zorgverzekeraar. Daar willen de verzekeraars van af voor met name de budget polissen. Dat de wettelijke wijziging er gaat komen ondanks tegenstribbelen van de Eerste Kamer is duidelijk gezien de uitlatingen van minister Schippers.

Een voorbeeld om te schetsen wat de consequenties kunnen zijn uit onze eigen praktijk:

Een jonge man bezoekt diverse malen voor een aandoening een specialist in een van de regio ziekenhuizen. Niets aan de hand. Gaat u rustig maar naar huis. Toch niet geheel gerust gesteld bezoekt deze man nu een professor, specialist op het gebied van zijn aandoening, in een ziekenhuis buiten de regio. Die trekt toch een andere conclusie dan de eerdere behandelaars en er moet geopereerd worden. Voor alle zekerheid neemt de klant contact op met zijn budget verzekering en hoort tot zijn ontsteltenis dat het ziekenhuis waar de professor werkt geen contract met hen heeft afgesloten en dat de klant 50 % van de kosten zelf moet betalen, tenzij de regioziekenhuizen verklaren dat zij niet capabel zijn deze operatie te verrichten.

Deze 50 % vergoeding zal dus terug worden gezet naar 0 % vergoeden als de bovenvermelde wetswijziging wordt aangenomen. Moraal van het verhaal is dat de klant zich pas de beperkingen van zijn verzekering besefte toen hij er mee te maken kreeg. Hij zal in 2016 zeker een restitutie polis gaan afsluiten.

Het lijkt nu nog erg vroeg in het jaar en de vorige keuze is net gemaakt, maar de verzekeraars zijn de zorgverleners al volop aan het informeren over hun contracteerbeleid 2016 en daarin lijkt het ingezette pad vervolgd te worden.

Het is dus belangrijk om dit soort zaken mee te nemen bij het maken van een keuze voor premie hoogte en daarmee vrijheid van de keuze van behandelaar.