In het contract tussen Achmea en de fysio praktijken staat opgenomen dat per 1 juli 2015 alleen nog patiënten met Parkinson behandeld kunnen worden als de fysiotherapeut(praktijk) aangesloten is bij Parkinsonnet. 

Het KNGF en Achmea zijn nog met elkaar in overleg over de uitvoering van deze bepaling in 2015. Onderdeel van de afspraken daarover zal in ieder geval zijn dat patiënten, die op 1 juli 2015 al in behandeling zijn bij een niet aangesloten praktijk, gewoon kunnen worden doorbehandelen tegen het afgesproken tarief. Als men na 1 juli 2015 nieuwe Parkinsonpatiënten in behandeling neemt en niet bent aangesloten bij Parkinsonnet, dan zal mogelijk een lager restitutietarief gelden.
In Helmond is onze praktijk erkend als specialistisch Parkinson behandelcentrum.