lidseyVanaf 24 augustus t/m 4 december 2015 zal Lindsey in onze praktijk haar tweede stageperiode lopen. 
In de tweede stageperiode is het de bedoeling dat ze steeds meer de eerder opgedane kennis en kunde in de praktijk gaat brengen. Dit met hulp van stagebegeleiders Peter Vluggen en Joyce van Ooijen.

Lindsey zal naast de Rakthof praktijk ook meegaan naar “aan huis” klanten.