We hebben met alle grote zorgverzekeraars ( CZ – VGZ- Menzis – Achmea – Multizorg) en bijna alle kleinere, op Z&Z (Zorg en Zekerheid) na, een overeenkomst voor 2016 gesloten

Uiteindelijk hebben we deze beslissing vooral in het belang van onze klanten genomen. De contractvoorwaarden voldoen vaak niet aan de gewenste norm (KNGF review), maar uiteindelijk hebben we hierin als praktijk geen enkele onderhandelingsruimte. Zoals ook de huisartsen al hebben aangegeven, er is sprake van het spreekwoordelijke “slikken of stikken” en van enige vorm van de, door de overheid gewenste en bedoelde, marktwerking is geen sprake.

Concreet betekent dit dat de verzekerden van deze borgverzekeraars binnen hun polis ruimte (= de maximale vergoeding fysiotherapie van de eventueel afgesloten aanvullende polis)  alle fysiotherapiebehandelingen vergoed krijgen zonder eigen bijbetaling of aftrek van eigen risico. Uitgezonderd hierop zijn de fysiotherapiebehandelingen voor verzekerden van 18 jaar en ouder op verwijzing van arts of specialist waarbij het een aandoening betreft die vergoed wordt uit de basisverzekering (de “chronische lijst diagnoses” ). Hiervoor geldt wel een aanspraak op het wettelijk eigen risico.

Wees alert bij de keuze van zorgverzekeraar voor 2016 op eventuele beperkingen van dekkingsruimte of vrije behandelaarskeuze in met name budget-polissen. Soms worden hier alleen behandelingen vergoed bij zorgverleners die aanvullende, met name  beperkende, afspraken met verzekeraars gemaakt hebben (vaak betreft het de zogenaamde plus-praktijken). Deze groep verzekerden kan geen beroep doen op onze hulp.