Vaak bereiken ons vragen over de regelingen waar je als klant mee te maken krijgt zodra je de fysiotherapeut bezoekt. Om er wat duidelijkheid in te scheppen hebben we een aantal vragen en antwoorden bij elkaar gezet:

V: Ik heb altijd klachten, ben ik dan chronisch?

V: Als ik chronisch ben, moet ik dan 20 keer zelf betalen?

V: Wanneer betaal ik eigen risico voor fysiotherapie?

V: Heb ik een verwijzing nodig voor de fysio behandelingen?

V: Bij mijn eigenrisico afrekening zie ik vooral fysio en de apotheek staan?

V: Ik ben onbeperkt aanvullend verzekerd. Kunnen mijn chronische behandelingen dan hieruit betaald worden zodat ik geen eigen risico betaal?

V: Betaal ik bij een zo genaamde plus praktijk een ander tarief?

V: Waarom is de eerste behandeling duurder?

V: Waarom moet ik bij jullie de eerste keer een ID meenemen?

V: Waarom mag ik bij jullie wel Parkinsonbehandeling of etalagebeentrainingen krijgen?

V: Kan ik ook aan huis behandeld worden?

V: Ik heb altijd klachten, ben ik dan chronisch?
A: Nee, de inmiddels overleden minister Borst heeft een lijst laten maken waarop de diagnoses staan die bepalen of je voor fysiotherapeutische behandeling als “chronisch”geldt. Deze lijst is in de loop der jaren aangepast (zo is reuma eraf gehaald!). Uitsluitend diagnoses van deze lijst gelden als chronisch voor fysiotherapie. Tevens wordt hier aangegeven of er sprake is van een gelimiteerde tijdsduur of dat dit permanent geldt. De link leidt naar de lijst zoals DSW die hanteert, maar dit is ook een standaard voor alle verzekeraars

V: Als ik chronisch ben, moet ik dan 20 behandelingen eerst zelf betalen?
A: Ja, eenmalig per diagnose. De wetgever heeft vastgelegd dat de verzekeraar vanuit de basisverzekering de benodigde fysiotherapie pas vanaf behandeling 21 betaald. De eerste 20 behandelingen komen dus voor rekening van de klant. Die zijn wel te verhalen op een eventuele aanvullende verzekering

V: Wanneer betaal ik eigen risico voor fysiotherapie?
A: Eigen risico betaald men voor kosten gemaakt uit de basisverzekering. Voor kosten die buiten de basisverzekering vallen, betaalt men geen eigen risico en onder andere voor de volgende zorg uit de basisverzekering geldt evenmin het eigen risico:
– Huisartsenzorg (inclusief de huisartsenpost)
– Verloskundige zorg en kraamzorg (wel eigen risico voor geneesmiddelen, bloeddrukonderzoek, vlokkentest en ziekenvervoer)
– Zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR)
– Zorg voor kinderen jonger dan 18 jaar
– Nacontroles bij orgaandonatie
– Hulpmiddelen in bruikleen
– Wijkverpleging

Alle fysiotherapie die vergoed wordt uit de aanvullende verzekering valt dus NIET onder de eigen risico regeling

Chronische patiënten die uit de basis verzekering betaald worden zien dus ook fysiotherapie terug op hun eigenrisico afrekening

V: Heb ik een verwijzing nodig voor de fysio behandelingen?
A: Nee, meestal niet. Alleen de mensen die in de groep “chronisch” vallen dienen jaarlijks een verwijzing van hun arts te overleggen. Sommige verzekeraars eisen voor behandelingen aan huis trouwens wel een verwijzing!

V: Bij mijn eigenrisico afrekening zie ik vooral fysio en de apotheek staan?
A: De inning van het eigenrisico gebeurt op volgorde van ontvangen declaraties. De fysio en apotheek declareren vaak sneller dan b.v. het ziekenhuis, vandaar.

V: Ik ben onbeperkt aanvullend verzekerd. Kunnen mijn chronische behandelingen dan hieruit betaald worden zodat ik geen eigen risico betaal?
A: Nee dat kan niet. Dit heeft alles te maken met de geldstromen tussen de overheid en verzekeraar. Wij zijn verplicht om een aandoening die in aanmerking komt voor het etiket “chronisch”, bv behandeling na een operatie, te declareren naar de basisverzekering. Wij hebben niet de vrijheid om hier “creatief” mee te switchen. Vervelend genoeg is de informatie hierover zelfs door de klantenservice medewerkers van een aantal verzekeraars afgelopen jaar niet altijd even duidelijk verstrekt.

V: Betaal ik bij een zo genaamde plus praktijk een ander tarief?
A: Nee, de verzekeraar betaalt wel een hoger tarief aan deze praktijk maar maakt scherpere afspraken over bv. behandel gemiddelden (minder behandelingen per patiënt) en nog uitgebreidere dossiervorming m.a.g. gevolg mogelijk minder contact tijd voor de patiënt (bron: KNGF)

V: Waarom is de eerste behandeling duurder?
A: In de eerste behandeling vindt het onderzoek en de dossiervorming plaats die extra tijd vergt.

V: Hebben jullie met alle verzekeraars een overeenkomst?
A: Ja wij hebben met bijna alle verzekeraars een overeenkomst. Uitzondering hierop is Zorg & Zekerheid. Die verzekeraar is door ons niet gecontracteerd.

V: Geldt mijn aanvullende verzekering per fysiotherapeut?
A: Nee, het bedrag wordt verrekent over alle fysiotherapie per kalenderjaar, onafhankelijk waar u die behandelingen hebt ontvangen.

V: Waarom wil mijn verzekeraar mijn email adres?
A: VGZ en Achmea willen dit om u uit te nodigen een patiënt tevredenheidvragenlijst in te vullen. Daarop wordt uiteindelijk onze praktijk (mede)beoordeelt en komt daarmee voor een nieuwe periode wel of niet in aanmerking voor een overeenkomst met deze verzekeraar.

V: Waarom moet ik bij jullie de eerste keer een ID meenemen?
A: Wij hebben de wettelijke plicht om te controleren of de klant hoort bij de verzekeringsgegevens. De verzekering is persoonsgebonden en kan dus ook alleen zodanig gebruikt worden. Misbruik is strafbaar.

V: Waarom mag ik bij jullie wèl Parkinsonbehandeling of etalagebeentrainingen krijgen?
A: Wij zijn via Parkinson-net en Claudicatio-net aangesloten bij de kenniscentra en hebben daardoor de nodige expertise in huis. Steeds meer verzekeraars stellen dat als voorwaarde om deze gespecialiseerde groep patiënten te mogen behandelen.

V: Kan ik ook aan huis behandeld worden??
A: Ja dat kan. Sinds 2016 is daar wel een aantoonbare medische noodzaak voor nodig. Dat komt neer op een verwijzing van huisarts of specialist met daarop de uitdrukkelijk vraag de behandelingen “aan huis” uit te voeren.