Op donderdag 31 maart is Marike voor de laatste keer werkzaam op onze locatie Rakthof. Wat gepland was als een korte opvangperiode, is uiteindelijk meer dan twee jaar geworden. In die tijd hebben we Marike als een zeer kundig en waardevol teamlid leren kennen. Een verhuizing en daarmee de sterk toegenomen reisafstand en reistijd heeft uiteindelijk na lang wikken en wegen de balans doen doorslaan om dichter bij huis een werkkring te zoeken. Deze heeft ze inmiddels gevonden en wij wensen haar ook erg veel succes toe met het vervolg van haar carrière!