Het is duidelijk weer verkiezingstijd en de politieke partijen brengen weer populaire plannen ter tafel die het “goed” doen bij de kiezers zo ook weer de discussie over afschaffen van het eigen risico.  Wat hier echter concreet mee gebeurt, ja dat mag iedereen zelf invullen….. Naast de politiek zijn nu ook de verzekeraars zich aan het roeren m.b.t. dit eigen risico. Hier is ook het besef doorgedrongen dat uitstel van behandelen – vanwege dat eigen risico – uiteindelijk tot hogere kosten leidt.

De poliskosten van de basisverzekering gaan zeker stijgen. DSW heeft als eerste de premie bekend gemaakt voor 2017. Deze stijgt met bijna 10 euro per maand.  Het verleden laat zien dat DSW een goede graadmeter is voor de overige verzekeraars. De aanvullende verzekeringen (daar wordt meestal de fysiotherapie uit vergoed) zijn nog onbekend qua vergoedingen en kosten. Wel is duidelijk in de contracten die inmiddels aan de zorgverleners worden aangeboden dat er wederom nauwelijks sprake is van tariefstijging (eigenlijk tarief reparatie!) en de controles op behandelgemiddelden verder een belangrijke rol gaan spelen (voorbeeld hiervan in Radar –> lees hier ).

Voor veel meer vragen en antwoorden over de zorgverzekering, toegespitst op fysiotherapie –> lees hier