De behandelindex is een cijfer waarmee een fysiotherapeut, logopedist of bewegingstherapeut kan zien hoeveel hij behandelt ten opzichte van andere praktijken in Nederland. Zorgverzekeraars gebruiken dit cijfer om te kunnen bepalen of praktijken efficiënt en doelmatig bezig zijn. Zorg.nu kijkt welke invloed de behandelindex heeft op het werk van de zorgverlener, in dit geval de fysiotherapeut, en hoe dit effect kan hebben op patiënten.
Spiegelinformatie.

Fysiotherapeuten krijgen van zorgverzekeraars elk kwartaal of half jaar zogenaamde spiegelinformatie toegestuurd. Met deze informatie kan een behandelaar zien hoe zijn praktijk het doet ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde en eventueel bijsturen als hij te hoog zit. De gemiddelde index is 100. Dit staat symbool voor het landelijke gemiddelde. Een index boven de 100 geeft aan dat de therapeut gemiddeld meer behandelingen geeft dan zijn collega’s. Bij een index onder de 100 behandel je minder vaak. De therapeuten krijgen geen inzage in de cijfers van andere praktijken, ze kunnen de index alleen narekenen op basis van hun eigen gemiddelde.

De verzekeraars zeggen de behandelindex zorgvuldig te berekenen. Ze houden rekening met factoren als leeftijd, geslacht en zwaarte van de aandoening. Patiënten met een chronische indicatie worden anders gewogen dan patiënten met acute klachten.

Consequenties

Als je een aanvullend pakket voor fysiotherapie hebt afgesloten dan denk je dat je goed verzekerd bent. Maar fysiotherapeuten trekken aan de bel omdat ze de zorg niet meer kunnen garanderen. Dit betekent dat wanneer je een afspraak wilt maken bij een fysiotherapiepraktijk je er niet altijd terecht kunt. Want als een fysiotherapeut te veel behandelt dan heeft dat consequenties voor zijn behandeltarief. Dit komt door de voorwaarden die de zorgverzekeraars koppelen aan de contracten met therapeuten. Zit je boven de behandelindex, dan krijg je een paar euro minder per behandeling en dat tikt aan in een grote praktijk.

Vooral mensen met complexe en chronische klachten die niet vergoed worden, zijn een probleem voor de fysiotherapeut. En dit zijn juist de mensen die de zorg het hardst nodig hebben.

Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland praat in de studio over de gevolgen van de behandelindex voor de patiënt.

klik op deze link om de uitzending te zien

Bron: AVRO-TROS