Deze klanten willen wij vooraleerst hartelijk bedanken voor hun medewerking en hun waardering!
Het landelijke meetsysteem, wat middels een online vragenlijst klantervaringen meet, wordt verder aangepast in 2017. Het aantal vragen is teruggebracht naar 15 en het invulgemak is verbeterd. Deze verandering is tot stand gekomen door verder onderzoek van onze beroepsgroep in de effectiviteit van deze vragenlijsten en de respons van de klanten daarop. Om de invul drempel zo laag mogelijk te maken is met name het aantal vragen teruggebracht.
Wij gebruiken deze uitkomsten om ons behandelniveau en serviceniveau te bewaken en waar mogelijk nog verder te verbeteren. De zorgverzekeraars hechten steeds meer waarde aan deze objectieve cijfers en gebruiken die inmiddels als contract-item naar de zorgverlener toe.
Ook in 2017 zullen wij alle nieuwe klanten en klanten aan wie dit nog niet gevraagd is om toestemming vragen tot het doorgeven van hun e-mail adres aan dit landelijke meetbureau. De uitnodiging voor online invullen zal bij de meeste klanten na het beëindigen van de fysio behandelingen plaatsvinden. Bij lange behandelreeksen kan dit ook al tussendoor gebeuren.
Het meedoen hieraan is dus zeker niet verplicht!, maar wordt door ons zeer op prijs gesteld. Als klant blijft je verder geheel anoniem, je antwoorden zijn op generlei wijze aan je naam gekoppeld!