Zoals in een eerdere nieuwsbrief al aangekondigd, gaan er dit jaar veranderingen plaatsvinden in de organisatie van onze praktijk.
We zijn al een jaar of drie bezig met de planning voor de praktijkorganisatie om deze toekomst bestendig te maken in een sterk veranderend zorgveld.
De organisatorische leiding berustte sinds de start van onze praktijk in 1993 bij Rob, Zeno en Wouter. Sinds het overlijden van Zeno in juni 2014 heeft met name Wouter zijn tijd verdeeld tussen vakinhoudelijk werk en management.
Na bijna 40 jaar in Helmond werkzaam te zijn gaat Wouter einde dit jaar (2017) stoppen zowel als fysio/manueel therapeut en als manager. Rob gaat zich verder met name vakinhoudelijk bezig houden.
Onze nieuwe organisatiestructuur is sinds dit voorjaar al actief en vanaf 01 januari 2018 volledig operationeel. De praktijk zal worden gemanaged door Jane als algemeen manager en locatiemanager van locatie Rakthof, met hulp van Jenny als locatiemanager Mierlo-Hout en Mike als locatiemanager van locaties de Braak en Evertsenstraat.