Deze dagen is er veel aandacht voor de (on)veiligheid van websites in onder andere de gezondheidszorg. Onze site is al sinds twee jaar beveiligd met een SSL certificaat en alle gegevens die je hierop invult (zoals in het intake formulier) zijn gecodeerd en veilig. Dit kun je zien aan het slotje bovenin de adresbalk van je browser.

Door een communicatie probleem tussen Microsoft en een internationale mailserver kunnen duizenden bedrijven geen e-mail verzenden aan Hotmail of Live mail adressen. Deze e-mail wordt (voorlopig) geweigerd door Microsoft. Ook wij zijn daarvan het slachtoffer. Als tijdelijke oplossing zullen Hotmail en Live mail adressen voorlopig (zeker tot half september 2017) e-mail ontvangen vanuit onze Rakthof Gmail account. Je kunt wel normaal e-mail versturen naar ons reguliere e-mail adres (info@fysio-rakthof.nl) vanaf een Hotmail of Live mail adres.

*** update *** Per 28 augustus zijn er geen mailproblemen meer van ons naar Live mail en Hotmail adressen ***

Onverhoopt laat het terugkomen van Rob langer op zich wachten dan in eerste instantie verwacht. Wanneer Rob weer aanwezig zal zijn is op dit moment nog niet bekend.

Vanaf half augustus beginnen de zorgverzekeraars met het contracteren van zorgverleners. Wij zullen je via de site op de hoogte houden van de stand van zaken met betrekking tot 2018. Naar verwachting zullen wij weer met alle grote verzekeraars een overeenkomst sluiten. Voor 01 november zullen de zorgverzekeraars (wettelijk) hun contractering voltooid moeten hebben.

Vanaf de zomervakantie zullen wij voorlopig niet meer als stageadres fungeren. De tijd ontbreekt simpelweg om de komende stagiaire de begeleiding te geven die wij noodzakelijk vinden.

Richting het 25 jarig bestaan van onze praktijk op 01 januari 2018 gaan er veranderingen plaatsvinden in de praktijkvoering en het management van onze praktijken. Zoals al eerder in deze rubriek vermeld gaat Wouter, na bijna 40 jaar in Helmond gewerkt te hebben, einde dit jaar stoppen met zijn fysiotherapeutische werkzaamheden.
Zoals nu de planning is worden zijn dagen en fysiotherapiepatiënten in de loop van dit najaar geleidelijk overgenomen door Karin op locatie Mierlo-Hout. De manuele therapie patiënten kunnen of op locatie Mierlo-Hout bij Joyce, of op locatie Rakthof bij Joyce of Jane voor behandeling terecht. Voor echografie zijn Jane, Joyce of Peter beschikbaar.

Qua praktijk organisatie wordt Jane algemeen manager/locatiemanager Rakthof en Jenny en Mike worden locatiemanager van respectievelijk locatie Mierlo-Hout en De Braak/Evertsenstraat.