Zaterdag 2 juni is er een beweegdag voor Yoppers (Jonge parkinson cliënten) geweest. Het programma bestond uit een warming-up en de keuze uit Nordic Walking, fietsen of PWR-training (Parkinson Wellness Recovery). De PWR-training werd o.a gegeven door onze collega Jenny Bijsterbosch samen met 3 andere collegae fysiotherapie. Het was een intensieve maar geslaagde dag!

De PWR-training, is een methode die in Amerika is ontwikkeld door Becky Farly. Het bestaat uit 4 basis-moves die in zit, stand en lig uitgevoerd en uitgebreid kunnen worden naar het functionele. Bij parkinson zie je vaak traagheid van bewegen/uitdoven van bewegingen, kleine bewegingsuitslagen, bewegingsarmoede (men moet bewegen met aandacht wat uiteraard niet continu gebeurd), waardoor men niet altijd bewust meer is wat hun lichaam allemaal nog kan.

Deze oefeningen worden gedaan met grote amplitude, repetitief, met hoge snelheid en aandacht en richten zich op het functionele, maar ook op freezing (vastgenageld blijven staan) en cognitief zoals doen van dubbeltaken.

De PWR-training is niet alleen zinvol, maar ook leuk om te doen!