Frozen Shoulder (FS) is een veel voorkomende aandoening van de schouder. Ongeveer 5% van de mensen tussen de 35-75 jaar krijgt er mee te maken. Maar wat is het nu eigenlijk?

Een frozen shoulder is een zelfhelende (self-limiting) aandoening welke zich in de beginfase vooral kenmerkt door pijn in de schouder met uitstraling naar de bovenarm om vervolgens geleidelijk te resulteren in een forse bewegingsbeperking.
Dit alles als gevolg van een ontsteking van het gewrichtskapsel welke uiteindelijk ‘samentrekt’ binnen 9 maanden

Er zijn geen beeldvormende middelen om een FS te diagnosticeren. De diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen en mate van beperking. Vaak is dus pas na een aantal maanden de diagnose te stellen (daar dan pas de verstijving progressief is).
Wat we wel weten is dat de aandoening vaker voor komt bij vrouwen tussen de 40-65 jaar en veelal aan de NIET-dominante zijde.
De oorzaak is meestal onbekend (primaire FS). Soms is het een gevolg van een trauma/ongeval/langere tijd van immobilisatie (secundaire FS).
Het natuurlijk beloop van een FS is onder te verdelen in 3 fases:
1. Freezing fase: hoge mate van pijn en pijn in rust/nachtelijke pijn (duurt weken tot maanden)
2. Frozen fase: matige pijn, sterke toename van bewegingsbeperking (4-9 maanden)
3. Thawing fase: geleidelijk toename van beweeglijkheid (1-3 jaar), lichte pijn.

Of wel een FS duurt minimaal 1 jaar maar kan ook 3 jaar duren. Uiteindelijk geneest een FS vanzelf (vandaar selflimiting). 30% van de patiënten houdt een blijvende lichte pijn en/of lichte beperking.
Maar als dat zo is wat is dan de rol van de fysiotherapeut?
De fysiotherapeut is er om u te begeleiden in het herstelproces; wat mag wel, wat mag niet. Hoeveel pijn mag je hebben en hoe lang. Welke bewegingen mag/moet u wel doen en welke juist niet. De fysiotherapeut geeft uitleg over herstelbelemmerende factoren (denk aan stress). De fysiotherapeut behandelt daar waar nodig andere gebieden (denk aan nek/bovenrug/elleboog en hand) om te voorkomen dat deze ook verstijven.

Wat u zich echter goed moet realiseren is dat een fysiotherapeut niet kan voorkomen dat de schouder vast gaat zitten. Iedere frozen shoulder doorloopt alle 3 de fases.

(bron: Richtlijn frozen shoulder, schoudernetwerk)