“Sinds een jaar is een groepje ouderen bij Alphonsus redelijk fanatiek buiten aan het bewegen. Gisteren werd door hen het beweegplein in het Mierlo-Houtse woonzorgcentrum geopend.

Een beetje zenuwachtig was ze wel. Niettemin ging het openen van het nieuwe beweegplein in Alphonsus mevrouw Hezemans goed af.”

Met deze tekst begint het artikel van Bianca Clerx uit het ED van 05 februari 2020. Al sinds wij als praktijk in 1993 verbonden zijn met (vroeger genaamd) Huize Alphonsus, het latere Savant locatie Alphonsus, is er nauw contact met het management geweest over de extra mogelijkheden die fysiotherapie kan bieden aan de leefomgeving van de bewoners. Dat bewegen een positieve invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, staat al sinds jaren als een (wetenschappelijk bewezen) paal boven water. Dit geldt echter ook voor de geestelijke gezondheid.
Uit onderzoek blijkt dat bewegen voor mensen met dementie goed is. Met bewegen kun je de dementie niet stoppen, maar wel lijkt het de dementie te vertragen. Zo verbeter je met bewegen het denkvermogen, onrust, passiviteit en een betere doorbloeding. Veel ouderen met dementie bewegen te weinig. In verpleeghuizen geldt dit voor negen van de tien bewoners.

Dit initiatief verlaagt de drempel om “fysiek” bezig te zijn en draagt hiermee zijn steentje bij om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk peil te houden.