Fysio Rakthof is nog steeds op haar 4 locaties open waarbij de maatregelen van het RIVM strikt worden gevolgd.

Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het Corona-virus grote consequenties heeft voor ons allemaal.
Daarom was er maandag 16 maart overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren.
Uit dit overleg blijkt dat de Nederlandse zorg, ter ontlasting van huisarts en ziekenhuiszorg, het wenselijk acht dat de noodzakelijke fysiotherapeutische zorg bereikbaar blijft.
De gezondheid van onze patiënten is natuurlijk ook onze zorg. In dat kader is onze dagelijkse vraag “kunnen we nog open blijven of moeten we sluiten”  voor ons hiermee, op dit moment althans, beantwoord: wij blijven vooralsnog open.
Mogelijk dat de komende dagen het beleid van de overheid wordt aangescherpt. Over de gevolgen daarvan informeren wij u.
Wij houden onze gezondheid in de gaten en werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
De gezondheid van onze medewerkers en onze klanten is uiteraard van het hoogste belang. Daarvoor hebben we ook echt jullie hulp nodig:
Mocht je koorts hebben, je ziek voelen (“brak” voelen kan bv één van de voorstadia aanduiden) of hoesten (anders dan je “normaal” doet) dan app of bel ons om de afspraak te annuleren.
Afhankelijk van jouw klacht kunnen wij je ook van dienst zijn middels telefonisch en/of videoconsult.  Heb je vragen of twijfels ook dan geldt: bel, app of mail ons gerust!

Vanaf vandaag voegen we daaraan toe dat

  • we iedere cliënt vragen om voorafgaand aan de behandeling, op de praktijk of in de cabine van de therapeut de handen te wassen.
  • we na iedere behandeling de deurklink van de behandelcabine en ieder uur de deurklinken in de praktijk extra schoongemaken