De noodzaak om informatie te verstrekken die direct met het functioneren en behandelen van onze praktijken te maken heeft maakt het nodig om dit medium nu vaker voor updates te gebruiken. De overheid heeft een anderhalve meter contact afstand zeer dringend aanbevolen, maar in de één op één behandelsituatie bij de fysio is dat vaak geen optie. Daarom heeft het RIVM samen met onze beroepsvereniging onderstaande richtlijnen opgesteld om de maximaal mogelijke veiligheid voor ons en voor jou te waarborgen naast het stimuleren van behandeling op afstand (via beeld-bellen) indien mogelijk.

De ontwikkelingen en maatregelen rondom COVID-19 gaan momenteel heel snel en zijn bepalend in de afweging om de praktijk (conform het verzoek van de overheid) open te houden om noodzakelijke zorg te kunnen blijven verlenen en daarmee de huisartsen en de ziekenhuiszorg te ontlasten. In dat kader willen wij je informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van professioneel fysiotherapeutisch handelen.
Op advies van het RIVM en onze beroepsorganisatie, het KNGF, vragen wij als je in behandeling bent en behoort tot de groep kwetsbare personen (ouderen en mensen met een verminderde weerstand) om uw afspraak te annuleren.
Ben je in behandeling en hoor je niet tot de kwetsbare groep maar heb je één van de door de RIVM genoemde kenmerken (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen of diarree) dan vragen wij je om thuis te blijven en jouw afspraak af te zeggen.
Ben je niet onder behandeling en wil je je bij ons aanmelden dan zullen wij je telefonisch benaderen om, op basis van informatie en criteria van het RIVM, te kunnen bepalen of behandeling noodzakelijk dan wel mogelijk is.
Bij sommige behandelingen kan het mogelijk zijn om op afstand via digitale middelen te behandelen; jouw therapeut kan je daarover informeren.
In alle gevallen geldt dat jouw en onze veiligheid voorop staat.
Tenslotte, morgen (maandag 23 maart) zal er voor de fysiotherapie nieuwe informatie komen. Wij hebben desondanks gemeend om nu ook bovenstaande informatie te delen zodat iedereen maximaal op de hoogte is. Mocht deze nieuwe informatie zodanige consequenties hebben dat in het bovenstaande protocol veranderingen plaatsvinden zullen wij je ook daarover weer informeren.

Fysio Team Rakthof