Op 31 maart heb je via de persconferentie van de regering kunnen vernemen dat de Covid-19 maatregelen door de overheid verlengd zijn tot minimaal 28 april 2020.

Wat betekent dit nu voor jou en voor ons

• Door deze maatregelen blijft onze praktijk beperkt open.
• Behandelingen in de praktijk mogen slechts in urgente situaties doorgaan volgens de triage opgesteld door het KNGF / ZN.
• In principe vinden alle behandelingen die mogelijk zijn, voor bijna alle patiënten, digitaal plaats.
• Bij hoge uitzondering kan een behandeling plaatsvinden waarbij fysiek contact noodzakelijk is. Praktisch gezien moeten wij ons volledig beschermen volgens de regels van het RIVM met mondmasker, handschoenen, bril en zelfs schort. Je kunt begrijpen dat deze middelen zeer terughoudend gebruikt moeten worden vanwege het tekort elders in de zorg.

Dat betekent eigenlijk concreet dat we onze normale zorgverlening (nog) niet kunnen aanbieden.

Zorg op afstand bij Fysio Rakthof

Fysio Rakthof is dus op advies van de overheid voor direct (face-to-face) contact alleen open voor medisch urgente zorg.
Medisch urgent betekent in dit geval: op indicatie-verwijzing van arts en/of medisch specialist.
Zodoende vinden, zoals hierboven al vermeld, bijna alle behandelingen van onze klanten zoveel mogelijk digitaal plaats.
Om aan dat zorgaanbod te voldoen biedt Fysio Rakthof online begeleiding aan door middel van Physitrack®

Door middel van het E-health programma Physitrack® kunnen we je de volgende zorg blijven
bieden:

• Telefonisch consult en overleg
• Video intake, screening en onderzoek
• Online oefenprogramma
• Online spreekuur

Deze zorg wordt door jouw zorgverzekeraar vergoed.

Heb je vragen over deze maatregelen, het beleid of Physitrack®, neem dan gerust contact op.

Tijdelijk gewijzigde bereikbaarheid van onze administratie:

Onze administratie zal op werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur bezet zijn voor al jouw vragen en het maken van afspraken op:

ons reguliere telefoonnummer: 0492-516549
of via de e-mail: info@fysio-rakthof.nl.

Indien je de voicemail treft, spreek deze dan s.v.p. in en je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
Voor urgente zaken kun je ook na 12:00 uur contact opnemen en wel met telefoonnummer: 06-23626888