Sinds het middaguur is de nieuwe leidraad van onze branchevereniging (KNGF) bekend waarmee de fysiotherapie in de 1e lijn de zorg veilig en verantwoord mag opschalen.

In het onderstaand stroomdiagram vind je de beslisboom die we gaan hanteren.

Vanaf maandag 4 mei zullen die klanten, die al een lopende behandelreeks hadden vóór de Coronacrisis (die dus meestal afgebroken is),  benaderd worden door hun eigen behandelend therapeut om via de bovenstaande beslisboom te beoordelen òf en in welke vorm de behandeling voortgezet kan worden.
Onze praktijk is aangepast aan de regels voor ‘social distancing’ en we voeren een hygiëneprotocol om jouw en onze veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen:

  • Zorg dat je op de afgesproken tijd komt; maximaal 5 minuten te vroeg. Wacht anders in de auto.
  • Neem een eigen (grote)handdoek/(bad)laken mee.
  • Kom alléén naar binnen, indien dat niet mogelijk is, dan graag vooraf afstemmen met de behandelend therapeut.
  • Bij binnenkomst graag handen ontsmetten met de aanwezige desinfectiegel.
  • Neem plaats op de aangegeven zitplaatsen; de stoelen staan zo opgesteld dat de onderlinge afstand van 1,5 meter geborgd wordt.
  • Het toilet is alleen voor noodgevallen geopend.
  • Jouw therapeut komt je halen. Loop samen, op gepaste afstand, naar de cabine via de aangegeven route (rode pijlen).
  • Na de behandeling wijst de therapeut je de weg naar buiten.
  • Blijf na de behandeling niet onnodig lang binnen de praktijk om bv. een praatje te maken met een ander. Doe dit eventueel op de parkeerplaats op gepaste afstand.

Last but not least, kun je voor je fysieke afspraak één van de volgende vragen met “ja” beantwoorden

  • Heb je één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38’)?
  • Heb je de afgelopen 24 uur COVID-19 symptomen gehad? Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • Is er bij jezelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen COVID-19 vastgesteld?

Neem dan contact met de praktijk of direct met jouw behandelaar op en dan zorgen we samen voor een passende oplossing

Nu echt als laatste: wij willen je bedanken voor je geduld en de samenwerking tijdens dit verplichte behandelinterval.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit niet makkelijk is geweest zowel voor jou als voor ons als behandelaars. Wij hebben dit ook als een spagaat ervaren.

In tegenstelling tot het vermelde in de nieuwsbrief van mei is onze telefonische bereikbaarheid weer opgeschaald tot het normale niveau vanaf maandag 04 mei!

Tot snel! Team Fysio Rakthof.