In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken. Vooruitlopend hierop is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes.

Fysio Rakthof volgt het advies op van het kabinet. Het dragen van een mondmasker bij het betreden van een publieke binnenruimte. Daarom adviseren wij bij het betreden van 1 van onze locaties, bij 1 op 1 behandelingen en daar waar de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, het dragen van een mondmasker. Dit geldt zowel voor jouw behandelend therapeut als voor jezelf