Fysio Rakthof

(0492) 51 65 49

Mierlo-Hout

(0492) 55 41 03

Behandeling thuis

(0492) 51 65 49

Fysiotherapie is een paramedisch beroep en valt als zodanig onder “de wet op de paramedische beroepen”. Daarin is bepaald dat je voor het maken van een afspraak voor fysiotherapie of manuele therapie niet langer in het bezit hoeft te zijn van een verwijzing van een huisarts, tandarts of specialist. (zie “directe toegankelijkheid“).

Wij hebben voor 2020 overeenkomsten gesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en je zult, afhankelijk van de polisvoorwaarden van jouw aanvullende verzekering de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.

Voor behandelingen op eigen vergoeding of vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is geen verwijzing* noodzakelijk

* voor behandelingen aan huis is ALTIJD een medische verwijzing nodig

Al onze teamleden zijn BIG geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister fysiotherapie.

Ons privacy reglement in het kader van de Wet AVG vind je hier.

Wij zijn aangesloten bij: Fys'Optima, ParkinsonNet, ClaudicatioNet, MS Netwerk, Schouder Netwerk Nederland, Neurorevalidatie Netwerk NAH

Voor informatie over de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst) verwijzen wij naar deze site

De meest recente lijst van aandoeningen die in aanmerking komen voor fysiotherapie uit de basis verzekering (de zgn. chronische lijs) vind je hier