Behandelingen aan huis of in instelling/aanleunwoning zijn mogelijk. Michelle, Jenny en Rob zijn met name de fysio’s die hiervoor zorgen. Rob verzorgt bij Rivierenhof de eerstelijnszorg, Michelle bezoekt meestal de patiënten in de thuissituatie. Jenny is Parkinson en CVA specialiste.

Om in aanmerking te komen voor thuisbehandeling of behandeling in een instelling (bv. verzorgingshuis) is voor alle zorgverzekeraars een medische indicatie (verwijzing met daarop specifiek het verzoek voor “aan huis” behandeling) noodzakelijk. Deze verwijzing dient door een arts verstrekt te zijn.

Welke fysio's van Fysio Rakthof kunt u aan huis verachten:

Jenny Bijsterbosch

Fysiotherapeut, locatie manager Mierlo-Hout


Jenny is afgestudeerd in 1995 en vanaf 1998 werkzaam in deze praktijk. Na jaren algemeen fysiotherapeutische ervaring te hebben opgedaan heeft Jenny zich de laatste jaren met name toegelegd op de behandelingen van mensen die getroffen zijn door de ziekte Parkinson en andere niet aangeboren hersenafwijkingen (NAH) zoals beroerte (CVA), MS en dementie. Zij is ook een van onze contactpersonen met Parkinsonnet, de landelijke organisatie die Parkinson behandelingen op een wetenschappelijk niveau brengt.

Karin Toonders

Fysiotherapeut


Femke is sinds 2018 werkzaam in onze praktijk. Ze heeft zich de afgelopen 4 jaar gespecialiseerd in dry-needling van de wervelkolom en extremiteiten. Ze is met name gericht op orthopedische klachten en (sport) blessures. Daarnaast heeft ze afgelopen jaar de Claudicatio cursus gedaan en is dus een geregistreerd Claudicatio therapeut in het Chronisch Zorgnet. Zelf ziet ze de meeste uitdaging in het samen met de patiënt zoeken naar een blijvend klachtenvrij resultaat.