Behandelingen aan huis of in instelling/aanleunwoning zijn mogelijk. Michelle, Jenny en Rob zijn met name de fysio’s die hiervoor zorgen. Rob verzorgt bij Rivierenhof de eerstelijnszorg, Michelle bezoekt meestal de patiënten in de thuissituatie. Jenny is Parkinson en CVA specialiste.

Om in aanmerking te komen voor thuisbehandeling of behandeling in een instelling (bv. verzorgingshuis) is voor alle zorgverzekeraars een medische indicatie (verwijzing met daarop specifiek het verzoek voor “aan huis” behandeling) noodzakelijk. Deze verwijzing dient door een arts verstrekt te zijn.

Welke fysio's van Fysio Rakthof kunt u aan huis verachten:

Jenny Bijsterbosch

Fysiotherapeut, locatie manager Mierlo-Hout


Jenny is afgestudeerd in 1995 en vanaf 1998 werkzaam in deze praktijk. Na jaren algemeen fysiotherapeutische ervaring te hebben opgedaan heeft Jenny zich de laatste jaren met name toegelegd op de behandelingen van mensen die getroffen zijn door de ziekte Parkinson en andere niet aangeboren hersenafwijkingen (NAH) zoals beroerte (CVA), MS en dementie. Zij is ook een van onze contactpersonen met Parkinsonnet, de landelijke organisatie die Parkinson behandelingen op een wetenschappelijk niveau brengt.

Rob van Bokhoven

Fysiotherapeut / Praktijkeigenaar


Rob is reeds meer dan 30 jaar actief als fysiotherapeut. Hij heeft vele ontwikkelingen meegemaakt in de fysiotherapie en is breed georiënteerd. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in revalidatietraining. Ook myofasciale therapie, een nieuwe ontwikkeling in de fysiotherapie, wordt door Rob met veel positieve resultaten toegepast. Hij is tevens lid van het ClaudicatioNet, wat inhoudt dat hij mensen met vaatproblemen in de benen, ook wel bekend als etalagebenen, begeleidt in hun looptraining. Sinds oktober 2013 is MS Zorg Nederland opgericht. Rob is ook daaraan verbonden in zijn hoedanigheid als fysiotherapeut met MS zorg als aandachtsgebied. Sinds 01 januari 2018 heeft Rob zich teruggetrokken uit het management.

Femke Kastelijn

Fysiotherapeut


Femke is sinds 2018 werkzaam in onze praktijk. Ze heeft zich de afgelopen 4 jaar gespecialiseerd in dry-needling van de wervelkolom en extremiteiten. Ze is met name gericht op orthopedische klachten en (sport) blessures. Daarnaast heeft ze afgelopen jaar de Claudicatio cursus gedaan en is dus een geregistreerd Claudicatio therapeut in het Chronisch Zorgnet. Zelf ziet ze de meeste uitdaging in het samen met de patiënt zoeken naar een blijvend klachtenvrij resultaat.

Karin Toonders

Fysiotherapeut


Femke is sinds 2018 werkzaam in onze praktijk. Ze heeft zich de afgelopen 4 jaar gespecialiseerd in dry-needling van de wervelkolom en extremiteiten. Ze is met name gericht op orthopedische klachten en (sport) blessures. Daarnaast heeft ze afgelopen jaar de Claudicatio cursus gedaan en is dus een geregistreerd Claudicatio therapeut in het Chronisch Zorgnet. Zelf ziet ze de meeste uitdaging in het samen met de patiënt zoeken naar een blijvend klachtenvrij resultaat.