Fysiotherapie aan huis

Behandelingen aan huis of in instelling/aanleunwoning zijn mogelijk. Michelle, Jenny en Rob zijn met name de fysio’s die hiervoor zorgen. Rob verzorgt bij Rivierenhof de eerstelijnszorg, Michelle bezoekt meestal de patiënten in de thuissituatie. Jenny is Parkinson en CVA specialiste.

Om in aanmerking te komen voor thuisbehandeling of behandeling in een instelling (bv. verzorgingshuis) is voor alle zorgverzekeraars een medische indicatie (verwijzing met daarop specifiek het verzoek voor “aan huis” behandeling) noodzakelijk. Deze verwijzing dient door een arts verstrekt te zijn.

Welke fysio's van Fysio Rakthof kunt u aan huis verachten: