Mierlo-Hout Helmond


Locatie Mierlo-Hout bevindt zich tussen de aanleunwoningen van het verzorgingscentrum Alphonsus aan het Alphonsusplantsoen 30 in Mierlo-Hout. Het makkelijkst is de praktijk te bereiken via de parkeerplaats van de Jumbo aan de Pastoor Elsenstraat. Voor onze praktijk zijn drie eigen parkeerplaatsen. Op deze locatie worden naast fysiotherapiebehandelingen voor de bewoners van het zorgcentrum Alphonsus ook fysiotherapie- en manuele therapie behandelingen verricht voor de bewoners van de wijken in de directe omgeving (Mierlo-Hout, Brandevoort, Stiphout en Helmond-West).

Echografie-onderzoeken vinden naast locatie Rakthof ook plaats op deze locatie en wel op dinsdagochtend en donderdagochtend

Sinds 01 maart 2015 is de praktijk op Mierlo-Hout uitgebreid met een grote oefenzaal waar met name orthopedische- en neurologische revalidatie plaatsvindt. De zaal vindt u links naast de achteringang van het verzorgingshuis. Deze ingang gebruiken en eerste gang links inlopen. De zaal wordt gebruikt op maandag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en donderdagochtend.

Openingstijden

  • 0900 - 1700
  • 0830 - 1700
  • 0900 - 1700
  • 0830 - 1700
  • 0900 - 1700

Wie werken er op onze Fysio Rakthof locatie Mierlo-Hout:


Bob Lagas

Fysiotherapeut - BIG: 39921460604


Sinds 2016 is Bob werkzaam als fysiotherapeut. Tijdens zijn opleiding heeft hij de nodige ervaring opgedaan als hersteltrainer bij verschillende amateur- en zaalvoetbal teams in Eindhoven. Het gezamenlijk, met de patiënt samen, werken aan een oplossing voor de klachten/problemen aan het houdings en bewegingsappraat vind Bob de mooiste uitdaging. Speerpunten zijn voor hem in het bijzonder nek, rug en hoofdpijn-patiënten. In het verlengde hiervan is hij in 2017 gestart met de drie jarige master opleiding Manuele Therapie aan de SOMT in Amersfoort. In zijn vrije tijd sport Bob zelf ook graag. Met name tennissen en hardlopen zijn de sporten die hij graag doet.

Jenny Bijsterbosch

Fysiotherapeut, locatie manager - BIG: 09045430304


Jenny is afgestudeerd in 1995 en vanaf 1998 werkzaam in deze praktijk. Na jaren algemeen fysiotherapeutische ervaring te hebben opgedaan heeft Jenny zich de laatste jaren met name toegelegd op de behandelingen van mensen die getroffen zijn door de ziekte Parkinson en andere niet aangeboren hersenafwijkingen (NAH) zoals beroerte (CVA), MS en dementie. Zij is ook een van onze contactpersonen met Parkinsonnet, de landelijke organisatie die Parkinson behandelingen op een wetenschappelijk niveau brengt. Jenny is tevens locatie manager locatie Mierlo-Hout en maakt daarmee onderdeel uit van het management team van Fysio Rakthof.

Joyce van Ooijen

Fysiotherapeut, master manueel therapeut en echografist - BIG: 29908627604


Joyce is in 2007 afgestudeerd aan de Fontys opleiding fysiotherapie in Eindhoven. Direct daaropvolgend is ze begonnen aan de master manuele therapie SOMT in Amersfoort en heeft ze deze na 3 jaar succesvol afgesloten. Haar visie is dat een fysiotherapeut iemand is die de cliënt ondersteunt/begeleidt in het zoeken naar een oplossing/behandeling voor zijn/haar klachten. Het is een samenwerkingsproces waarbij de cliënt een actieve rol speelt. De fysiotherapeut creëert de voorwaarden voor herstel en vervolgens is het aan de cliënt om hier zo optimaal mogelijk gebruik van te maken. En zo bepalen we samen of de therapie een succes wordt of niet.

Karin Toonders

Fysiotherapeut - BIG: 39910046504


Karin studeerde af aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Met haar brede kennis en ervaring in zowel revalidatie als hands-on therapie kan de client bij haar terecht op zowel locatie Rakthof als locatie Mierlo-Hout. Daarnaast is Karin ook thuis in myofasciale therapie, medical taping en Dry Needling. Met de tweede cursus Dry Needling, welke zij in het najaar 2018 volgde, kan zij nog gerichter de klacht van de client aanpakken. Naast haar werk, is Karin regelmatig op haar matje te vinden voor een uurtje Power-Yoga.

Mierlo-Hout