Mierlo-Hout Helmond


Locatie Mierlo-Hout bevindt zich tussen de aanleunwoningen van het verzorgingscentrum Alphonsus aan het Alphonsusplantsoen 30 in Mierlo-Hout. Het makkelijkst is de praktijk te bereiken via de parkeerplaats van de Jumbo aan de Pastoor Elsenstraat. Voor onze praktijk zijn drie eigen parkeerplaatsen. Op deze locatie worden naast fysiotherapiebehandelingen voor de bewoners van het zorgcentrum Alphonsus ook fysiotherapie- en manuele therapie behandelingen verricht voor de bewoners van de wijken in de directe omgeving (Mierlo-Hout, Brandevoort, Stiphout en Helmond-West).

Echografie-onderzoeken vinden naast locatie Rakthof ook plaats op deze locatie en wel op dinsdagochtend en donderdagochtend

Sinds 01 maart 2015 is de praktijk op Mierlo-Hout uitgebreid met een grote oefenzaal waar met name orthopedische- en neurologische revalidatie plaatsvindt. De zaal vindt u links naast de achteringang van het verzorgingshuis. Deze ingang gebruiken en eerste gang links inlopen. De zaal wordt gebruikt op maandag- en vrijdagmiddag en dinsdag- en donderdagochtend.

Openingstijden

  • 0900 - 1700
  • 0830 - 1700
  • 0900 - 1700
  • 0830 - 1700
  • 0900 - 1700

Wie werken er op onze Fysio Rakthof locatie Mierlo-Hout:


Bob Lagas

Fysiotherapeut - BIG: 39921460604


Sinds 2016 is Bob werkzaam als fysiotherapeut. Tijdens zijn opleiding heeft hij de nodige ervaring opgedaan als hersteltrainer bij verschillende amateur- en zaalvoetbal teams in Eindhoven. Het gezamenlijk, met de patiënt samen, werken aan een oplossing voor de klachten/problemen aan het houdings en bewegingsappraat vind Bob de mooiste uitdaging. Speerpunten zijn voor hem in het bijzonder nek, rug en hoofdpijn-patiënten. In het verlengde hiervan is hij in 2017 gestart met de drie jarige master opleiding Manuele Therapie aan de SOMT in Amersfoort. In zijn vrije tijd sport Bob zelf ook graag. Met name tennissen en hardlopen zijn de sporten die hij graag doet.

Jenny Bijsterbosch

Fysiotherapeut, locatie manager - BIG: 09045430304


Jenny is afgestudeerd in 1995 en vanaf 1998 werkzaam in deze praktijk. Na jaren algemeen fysiotherapeutische ervaring te hebben opgedaan heeft Jenny zich de laatste jaren met name toegelegd op de behandelingen van mensen die getroffen zijn door de ziekte Parkinson en andere niet aangeboren hersenafwijkingen (NAH) zoals beroerte (CVA), MS en dementie. Zij is ook een van onze contactpersonen met Parkinsonnet, de landelijke organisatie die Parkinson behandelingen op een wetenschappelijk niveau brengt. Jenny is tevens locatie manager locatie Mierlo-Hout en maakt daarmee onderdeel uit van het management team van Fysio Rakthof.

Joyce van Ooijen

Fysiotherapeut, master manueel therapeut en echografist - BIG: 29908627604


Joyce is in 2007 afgestudeerd als fysiotherapeute aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Vervolgens is ze meteen gestart met de masteropleiding manuele therapie SOMT in Amersfoort, welke ze in 2010 met succes heeft afgerond. Vanaf 2014 mag ze zich zelf ook musculoskeletale echografist noemen. Binnen de echografie is de schouder haar aandachtspunt. Dit in combinatie met het lidmaatschap aan het schoudernetwerk Zuid-Oost Nederland, maakt haar binnen ons team de schouderspecialist. Buiten het aandachtsgebied echo/schouder ligt haar interesse bij het kaakgewricht. Ze heeft hiervoor meerdere cursussen gevolgd, waaronder Dry Needling voor het hoofd/halsgebied. Het doel is om in de toekomst aan het lijstje fysiotherapeut en manueeltherapeut ook Craftatherapeut te kunnen toevoegen. Haar visie is dat een fysiotherapeut iemand is die de cliënt ondersteunt en begeleidt in het zoeken naar een oplossing/behandeling voor zijn/haar klachten. Het is een samenwerkingsproces waarbij de cliënt een actieve rol speelt. Zij creëert de voorwaarden voor herstel en vervolgens is het aan de cliënt om hier zo optimaal mogelijk gebruik van te maken. Zo zorgen ze samen voor een succesvolle behandeling.

Karin Toonders

Fysiotherapeut - BIG: 39910046504


Karin studeerde af aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven in 2008. Met haar brede kennis en ervaring in orthopedische klachten, revalidatie en hands-on therapie kan de client bij haar terecht op zowel locatie Rakthof als locatie Mierlo-Hout. Daarnaast is Karin ook thuis in myofasciale therapie, medical taping en Dry Needling. Samen met deze handvaten tracht ze ernaar om “de klant met de klacht” te behandelen en niet alleen de klacht op zich. Naast haar werk, is Karin wekelijks op haar matje te vinden voor een uurtje Power-Yoga

Mierlo-Hout