Een revolutionaire methode

Sinds vijf jaar wordt er in de praktijk behandeld met een nieuwe revolutionaire methode.

Myofasciale therapie is een manier om via spieren (myogeen) en/of bindweefsel (fasciaal) pijn- of bewegingsklachten te behandelen. Eerst bepaalt de therapeut of er richtingen zijn waarin het bewegingsverloop gestoord is. Daarna gebruikt de behandelaar specifieke testen om de bewegingen beter te laten verlopen. Als deze testen positief zijn wordt het weefsel eerst op een specifieke manier voorbehandeld waarbij, met milde of intensieve release technieken, het weefsel losgemaakt wordt zodat naderhand een beter bewegingsverloop en met minder pijn ontstaat. De verkregen functieverbetering wordt daarna ondersteund met revolutionaire tapetechnieken. Een specifiek revalidatieprogramma waarin uzelf meehelpt om de bewegings- en sturingswinst te borgen zorgt voor langdurige verbetering.

Bij deze therapie is het direct optreden van resultaat tijdens de behandeling een vereiste. Myofasciale Therapie is toepasbaar bij zowel acute als chronische klachten.