PRIJZEN 2022

CodeBeschrijvingPrijs 2022
1850Screening€ 21,60
1864Eerste consult fysiotherapie zonder verwijzing incl. screening€ 61,80
1870Eerste consult fysiotherapie na verwijzing€ 61,80
1000Vervolg consulten fysiotherapie€ 42,40
1200Vervolg consulten manuele€ 60,25
1400Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 81,00
Echografisch onderzoek€ 79,20
1700Extra lange zitting fysiotherapie€ 65,90
xxx1Toeslag voor uitbehandeling€ 22,50
xxx2Inrichtingstoeslag€ 11,00
1103Instructie/ overleg ouders van de patiënt€ 42,90
1900Eenvoudige, korte rapporten (incl. BTW)€ 58,45
1901Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten (incl. BTW)€ 96,70
1920Telefonische zitting€ 42,40
1960Niet nagekomen afspraak fysiotherapie*€ 35,15
1961Niet nagekomen afspraak manuele therapie*€ 48,75
Niet nagekomen afspraak echografie*€ 64,10
* niet uiterlijk 24 uur voor behandeltijdstip afgemeld